- Ändring[/B] av kontraktsarbetena innefattande även enbart avgående arbeten (AB 92) - det som tidigare kallades ombyggnad enligt bygglagstiftningen

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"