överhypoteket tillkommer pantens ägare, dvs. pantbrev som inte lämnats i pant.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"