Förbehåll att den försålda varan förblir säljarens egendom tills köparen fullgjort sina betalningsförpliktelser enligt avtal. Ett ägarförbehåll som gäller tillbehör till industrifastighet t.ex. maskiner, innebär att maskinerna inte blir fast egendom.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"