Det högsta av fastighetens nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Begreppet används i redovisningssammanhang.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"