I skattesammanhang ett belopp motsvarande tidigare gjort avdrag tas upp som intäkt för beskattning.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"