Kostnad för att vid värdetidpunkten anskaffa en identisk eller med avseende på funktion likvärdig egendom som den ursprungliga.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"