Ledare placerad, på för åsknedslag utsatta platser, för att avleda blixtnedslag utan att något skadas. Gjord av något ledande material som t ex koppar.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"