Enligt årsredovisningslagen är bl. a aktiebolag och ekonomiska föreningar skyldiga att upprätta en offentlig årsredovisning. Består av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"