En bokföringsskyldigs (enligt bokföringslagen) obligatoriska men inte offentliga bokslut. Består av resultaträkning och balansräkning

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"