Kg ånga per m 3 luft.

Mättnadsånghalten anger maximal ånghalt vid viss temperatur. Gräns för kondensation.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"