Vid fastighetstaxering avses årtal som är representativt för en byggnads ålder med beaktande av större om- och tillbyggnader.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"