Ett sätt för bostadsinstitut att införskaffa kapital genom värdepapper med lån i fastigheter som säkerhet.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"