Vid fastighetstaxering avses ett geografiskt område inom vilket prisbildningen är enhetlig för visst ägoslag eller viss byggnadstyp.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"