Överföring av givna mätdata, på t ex en karta eller ritning, till en punkt i terrängen, på byggnadskonstruktion e d och därefter markering av punkten (AB 92). Ibland används termen utstakning.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"