Mäter effekt, dvs förmåga att avge eller förbruka energi under en viss tid. Om en 40 W lampa lyser i 5 timmar så har den förbrukat 200 Wh eftersom 40 x 5 = 200. Effekt anges i watt, W. 1 Wh = 1 watt under en timme.

Källa: Energimyndigheten