Guide till att bygga staket


Att bygga ett nytt staket till altanen eller runt huset är ofta ett vår- eller sommarprojekt. Men det är viktigt att det görs rätt och att du markerar ut var stolparna ska stå och förankras. Här får du tips på staketbygge samt ett litet hum om hur mycket det kan kosta.

Bygga staket


Ska du skapa ditt eget staket eller köper du det färdigt? Det enklaste är givetvis det andra alternativet men du kan också köpa lösvirke och snickra ihop staketet helt på egen hand om du vill ha ett unikt utseende. Kanske du har spill över när du byggt en gäststuga på tomten? Det finns även olika sorters staket som vanliga trästolpar, staket av armeringsnät eller staket av glasfiber. Sedan beror det också på var ditt staket ska placeras. Kanske ska det förankras i jorden med jordankare eller så gäller ditt staketbygge ett staket på mur.

Bygglov

Om ett staket sträcker sig högre än 1,8 meter krävs det bygglov för att få bygga det. Du måste också ansöka om bygglov och dina grannars medgivande om ditt staket ligger närmare än 4,5 meter från grannens tomt. Ett staket kan nämligen skymma utsikten och störa grannen på olika sätt om det är för högt.

Att tänka på när du ska sätta upp staket

Det finns flera olika faktorer du måste ta hänsyn till när du ska sätta upp ett nytt staket.

 • Material
 • Syfte
 • Budget
 • Storlek

Det är viktigt att noga räkna på materialåtgången så du har tillräckligt med material för att bygga, och att du har en marginal att röra dig med. De flesta använder sig av löpmeter som enhet när de ska räkna ut materialåtgången men det går även att räkna på kvadratmeter. Om du är osäker kan du be leverantören eller ett byggvaruhus att hjälpa dig.

Hand håller i skruvdragare som fäster nytt staket runt trädgården.

Tänk på att planera bredd mellan spjälor och höjd ordentligt för att vara säkert för djur och barn.

När du bygger ett staket, speciellt om det är runt en altan eller en högt placerad terrass, måste du tänka på säkerheten. Barn och djur kan lätt hamna emellan spjälor eller ramla ner om utrymmet mellan golvet och staketets början är för brett. Du måste även tänka på att höjden är tillräcklig för att ett barn eller ett djur inte ska kunna kliva eller hoppa över. Små barn kan ibland ta sig över ett staket som är lägre än 1 meter så se till att staketet är minst 1 meter högt.

Köp kvalitativa verktyg från välkända varumärken

Är du sugen på att bygga ditt eget staket? Ett viktigt steg på vägen mot ett lyckat resultat är att ha rätt verktyg och utrustning. På Tobuy.com hittar du en stor bredd av verktyg som kan komma väl till pass om du vill bygga ditt eget staket. Jämför de största varumärkena och sortera enkelt på pris, betyg och popularitet för att hitta de bästa verktygen. Följ gärna länkarna nedan för att komma direkt till verktygssidorna på Tobuy.com.

Stående eller liggande staket

Staket kan se ut på olika sätt, men de vanligaste är att du har stående ribbor eller liggande. Här är det din smak som avgör. Båda sätten att sätta upp dem är ungefär desamma, men tänk på att stolparna som fäster de liggande brädorna inte bör ha mer bredd mellan sig än 1,2 meter.

Hur mycket kostar ett staketbygge?

Du kan hitta många olika kostnadsexempel för staketbygge och det beror främst på materialåtgång och vilket material du använder. Ett smidesstaket brukar till exempel kosta betydligt mer än vanliga trästolpar, räkna med ett par tusen kronor per meter. Ett vanligt stängsel går bara på några hundringar per meter. Sedan beror det också naturligtvis på om du ska sätta upp det själv eller ta hjälp av en snickare.

Förankring av staket

Stolpar i staket kan inte bara sättas ner i jorden helt apropå, de måste förankras. Hur mycket och hur starkt de ska förankras beror på olika saker:

 • Hur mycket vind det ska tåla.
 • Hur högt staketet är.
 • Hur robust materialet är.
 • Vilken typ av mark det är.

Det vanligaste sättet är att förankra staket med stolpspjut eller jordankare eftersom det gör staketet mycket stabilt.

Staket på mur

Har du en stenmur som du dessutom vill addera ett staket på? Att förankra staket eller ett plank i en mur brukar oftast kräva fäste med armeringsjärn som kan gjutas fast i hålrum i stenmuren. Något du bör tänka på när du ska bygga på sten- eller betongmuren är höjden och hur den räknas. Den höjden som räknas för att inte kräva tillstånd är den höjd som muren är på och där staketet ska stå.

Du kan naturligtvis även välja att ha staketet innanför stenmuren om du föredrar det.

Staket med spjälor

Ett klassiskt vitt staket kan lyfta huset till nya höjder. Så här bygger du ett på egen hand! 

Det finns två alternativ när det kommer till var staketet kan placeras: innanför eller direkt på tomtgränsen. Ska du bygga staketet på tomtgränsen är det angeläget att samtala med angränsande grannar för en överenskommelse. Det är sedvanligt att intilliggande grannar då delar upp både arbete och kostnad. 

Följande tips ger ett enkelt staket med 80 centimeter höga spjälor.

Välja virke och rätt mängd

Önskar du ett långvarigt staket som håller sig i flera år är impregnerat vägen att gå. Den bit av virket som är nära eller satt i marken ska vara av klass A. Impregnerar virke av klass A håller i hela 30 år. Genom att mäta den sträcka på tomten som staketet ska stå kring och dividera längden i centimeter med det mått som ska skilja stolparna åt räknar du ut mängden virke som krävs. 

Vanligt avstånd stolpar emellan är 180 centimeter. Kom ihåg att mäta från en hörna till grindstolpen på vardera sida! Extra stolpar kan komma att behövas. Hur grova stolpar du vill ha beror på hur glest de ska stå placerade. För ett staket på 80 centimeter räcker en grovlek på 75x75 millimeter. Staketet bör dessutom ha två tvärgående reglar, 50x75 millimeter, längden på dessa är avståndet från en stolpes mitt till nästa. Det finns färdiga snedfasade reglar som hindrar regnvatten från att samlas.

Räkneexempel - hur mycket virke?

Sträckan runt tomten är 36 meter och avståndet mellan staketstolparna ska vara 180 centimeter. 3 600/180 = 20, vilket betyder att du ska ha virke till 20 stolpar. Avrunda uppåt om kvoten inte går jämt upp. Tätare mellan stolparna rekommenderas framför glest.

Nästa steg är att räkna ut antal spjälor som behövs. Börja med att mäta avståndet från en stolpes mitt till nästa, besluta sedan hur breda spjälor du vill ha och hur stort mellanrummet dem i mellan ska vara. Spjälor kan komma i alla bredder, det kan vara snyggt att blanda både smala och breda eller köra enhetligt. Virket bör ha en tjocklek på 25 millimeter. Dividera avståndet mellan stolparna med summan av spjälans bredd och mellanrummet. Beräkna antalet sektioner som behövs och multiplicera igen med talet.

Räkneexempel - hur många sektioner?

Avståndet mellan två stolpar är 170 centimeter, spjälans bredd är 6 centimeter och mellanrummet är 3 centimeter. Antal sektioner är 20.

 • 170/(6+3) = 18,89
 • 18,89 x 20 = 377,8 ~ 380 spjälor

Bygg entréöppning med grind 

Vad ska du använda grinden till? Ska bilen kunna passera eller är det endast en person? Se till så att grinden är tillräckligt stor för det ändamål du önskar använda den till. Tänk på att göra grinden extra bred om ett fordon ska köra igenom, det ska vara möjligt att göra en sväng strax efter stolpen.

Vitt staket med grind. Blommande trädgård och hus syns i bakgrunden.

Är det en dubbelgrind som gäller ska en stoppkloss placeras i marken där grindarna kommer att mötas. När man bestämmer bredden på grindöppningen bör man ta hänsyn till omgivningen. Är det möjligt att öppna breda grindar utåt eller bör grindarna öppnas inåt?

Virket till grinden ska vara samma som till staketets reglar. Sätt ihop ett Z med reglarna - de två tvärgående reglarna ska ha detsamma avstånd som reglarna i staketet. Spika sedan upp spjälorna över reglarna med 20 centimeters avstånd från spjälans topp till översta regeln. Större grindar kräver mer stabilitet, detta ges genom att sätta fast lodräta reglar på Z-formationen.

Bygga grind till staket steg för steg

 1. Grindstolparna ska vara grövre än staketstolparna för att klara av påfrestningarna. Gräv grop, fyll botten med grus och montera med cementklossar och se till att det är väl förankrade.
 2. Montera fast ena delen av gångjärnet mellan grindens tvärliggande reglar och spjälor. Kom ihåg att grinden öppnas åt det håll du monterar beslagen.
 3. Sätt fast ena delen av grindlåset på grinden, se till så att handtaget sitter på en bekväm höjd. Kan du skruva fast grindlåset i den översta regeln är det bäst.
 4. Skruva fast gångjärnets upphängning på grindstolpen - mät noggrant så det hamnar på rätt höjd! Se även till att det sitter på rätt sida. Häng upp grinden och kontrollera att den sitter rakt. Justera med gångjärnsbrickor om så inte är fallet.
 5. Det är angeläget att grinden hänger vågrätt innan låsanordningen i den andra grindstolpen skruvas fast.

Material och verktyg till staket

Innan arbetet börjar se till att du har allt material som krävs:

 • Stolpar, reglar och staketspjälor av virke Klass A
 • Cementplintar med stolpsko
 • Grovt grus
 • Varmförzinkad eller rostfri trådspik
 • Långa skruvar med muttrar
 • Gångjärnsbeslag
 • Grindlås

Dessa verktyg krävs för staketbygge:

 • Stickspade
 • Fogsvans
 • Hammare
 • Tumstock
 • Lina och träpinnar
 • Vattenpass
 • Rak och plan bräda
 • Skruvtving
 • Borrmaskin med borr i lämplig dimension
 • Skiftnycklar
 • Penna
 • Riktbräda
 • Måttlist

Så här arbetar du

I korthet:

 1. Mät ut och markera plats för alla stolpar
 2. Mät och såga både stolpar och spjälor till avsedd längd. Ytbehandla för längre livslängd.
 3. Gräv hål och montera stolpar
 4. Mät, såga till och spika fast reglarna mellan stolparna
 5. Spika fast spjälorna på reglarna

Grundligt:

1. Leta först upp gränsmarkeringarna. Spänn sedan en lina för att få fram korrekta hörnvinklar. När linan är utdragen längs hela sträckan markerar du för stolparna med träpinnar.

2. Börja med att gräva hål för en stolpe med hjälp av stickspaden. Hålet bör vara brett nog att cementplinten står stabilt. Fyll botten av hålet med grus och tryck ned cementklossen ordentligt. Plintens övre del ska följa den uppspända linan. Provställ en stolpe i fästet för att avstämma om den står lodrätt. Fyll sedan igen hålet, gärna med både grus och småsten, och stampa runt omkring. Gör sedan om samma process med nästa plint. Placera sedan en rak och plan bräda mellan de båda plintarna och kolla så att den ligger vågrätt med vattenpasset.

3. Sätt en stolpe i stolpskon och spänn fast med en skruvting. Borra hål igenom stolpen och skruva fast med skruv och mutter - använd två skiftnycklar, en på vardera sida. Gör om på alla stolpar.

4. Mät ut mitten av stolparna och markera med penna. Spika upp regeln med hjälp av två spikar. Nästa regel ska alltid ligga tätt intill nästa, vid stolpens mitt. Reglarna ska sitta på samma höjd, mät och använd vattenpasset för bästa resultat. Provsätt en spjäla vid en av stolparna, regeln bör ligga 20 centimeter nedanför spjälans topp. Spika sedan fast de nedersta reglarna.

5. Sätt fast en riktbräda längst ned mellan stolparna, se till att den är vågrät. Börja sedan med att spika fast spjälorna. Använd en måttlist för att ha koll på avståndet dem emellan istället för upprepande mätning med tumstock. Låt listen vara kvar när du spikar fast spjälorna så de inte glider iväg. Måttlisten ska klämmas ihop ordentligt mellan spjälorna och spjälan ska stå jämt med riktbrädan för snyggast resultat. Noggrannhet lönar sig!

Vitt staket med stor grind vid en infart. Höstlöv på marken.

Måla virket i valfri färg antingen innan eller efter uppsättning av staketet.

Lycka till!

Tips från Dinbyggare.se


Redaktionen
Innehåll i denna artikel

Frågor och svar

 • Javisst, många väljer att göra det eftersom man sparar in mycket pengar på det sättet. I annat fall kan du givetvis anlita snickare med ROT-avdraget men avdraget gäller bara om staketet är nära anslutning till själva huset, som exempelvis en altan eller terrass.
 • Om staketet är högre än 1,8 meter måste du både ha grannarnas medgivande och ett bygglov/tillstånd om det också är närmare en tomtgräns än 4,5 meter.
 • Trästaket är något av det vanligaste men även betong och glasfiber samt vackra smidesstaket och staket av armeringsnät är populära val just nu. Vilket är din favorit?