Sveriges största småhustillverkare investerar i tomter

Älvsbyhus har som målsättning att öka sin volym av hus med det dubbla. Ett steg på vägen var etableringen av Älvsbyhus Mark - som nu har gjort sin första stora investering.

Ett stort detaljplanerat område i Svärtinge strax utanför Norrköping är den första stora investeringen från Älvsbyhus Mark som Älvsbyhus själv ska projektera. Området omfattar 52 tomter på omkring 1 500 kvadratmeter och redan under nästa kvartal förväntas försäljningen av tomterna dra i gång.

- Det är i ett attraktivt område med närhet till staden samtidigt som det ger en naturnära känsla tack vare det öppna och kuperade landskapet, säger Olov Granström, försäljningschef Älvsbyhus.

Älvsbyhus engagemang och fokus på husförsäljning förblir dock densamma trots etableringen av Älvsbyhus Mark.

- Att sälja tomter är inte en huvudaffär för Älvsbyhus, det är mer ett smörjmedel för att få sälja fler hus. Vi vet att när vi kan erbjuda både tomt och hus så blir det ännu lättare för våra kunder att bygga ett nytt hus. Vår huvudaffär är fortsatt att sälja hus, säger Granström.

Exploatering av området görs under kommande sommar med möjlighet att välja valfri modell från Älvsbyhus program