Regeringen vill höja bolånetaket

Förslaget från regeringen innebär att bolånetaket ska höjas från 85 till 90 procent – något som välkomnas av ledande bostadstillverkare.

regeringen höjer bolånetaket

Regeringen har gett i uppdrag till Finansinspektionen att ta ställning till en höjning av bolånetaket med fem procentenheter. Detta då man menar att det skulle ge bättre möjligheter för fler att komma in på bostadsmarknaden och äga sitt boende. I nuläget kräver bolånetaket att du betalar en kontantinsats på 15 procent vid köp av ny bostad – något som föreslås sänkas till tio procent.

Målet är även att bidra till att färre bolånetagare kompletterar sina bolån med blancolån när de köper en ny bostad. I dagsläget används blancolån i viss utsträckning för att kringgå bolånetaket, vilket man alltså från regeringens håll vill undvika.

Flera aktörer i branschen ställer sig positiva till regeringens förslag om ett höjt bolånetak, bland annat hustillverkaren OBOS.

– Äntligen ett besked som kan få fler att ta steget att köpa en bostad och få fart på den krisdrabbade bostadsmarknaden. Med en lägre kontantinsats kommer fler av våra kunder och medlemmar få ihop kalkylen, vilket i förlängningen kan leda till ökad produktion i våra fabriker, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj i ett pressmeddelande.