Ny portal informerar om hållbart byggande

Vid årsskiftet 17/18 lanseras en ny informationsportal inom hållbart byggande.

Det är regeringen som är initiativtagare till den nya onlineportalen som riktar sig till både fastighetsägare, byggherrar och privatpersoner. Webbplatsen, som ska rymma all tänkbar information inom just hållbart byggande, tas fram och drivs av Svensk Byggtjänst i samarbete med Nationellt Renoveringscentrum.

Syftet med informationsportalen är att främja ett energieffektivt renoverande och byggande genom hållbara material och en låg klimatpåverkan. Sajten kommer vara helt kostnadsfri att utnyttja för vem som helst. 

I dagsläget är webbplatsen i uppbyggnadsfas och en webbadress är ännu inte klarlagd. Den 1 januari 2018 planeras sidan att lanseras.