Färre vattenskador i svenska badrum

Svenska badrum blir allt mer vattentäta. Sedan förra året har antalet vattenskador minskat med 1 procent. Det visar den senaste Vattenskadeundersökningen.

Den nya Vattenskaderapporten från Vattenskadecentrum visar att vattenskadorna i Sveriges badrum minskade med en procent mellan 2015 och 2016. Samtidigt har antalet felfria tätskiktsinstallationer i golvbrunn, vilket är våtrummens mest kritiska del, ökat till 97 procent.

Bad- och duschrum stod i fjol för 27 procent av det totala antalet vattenskador som rapporterades. Sedan 2009 har det inträffat allt fler skador i köksutrymmen och köken har sedan dess passerat badrummen när det gäller flest noterade vattenskador. I fjol uppgick andelen vattenskador i kök till 34 procent - en ökning med en procent jämfört med föregående året. En bakomliggande orsak är allt fler vattenanslutna apparater.

Totalt inträffade 5 771 vattenskador under fjolåret, varav 4 809 stycken eller 83 procent, i villor.