Attefallshus – vad kostar bygganmälan?

Första steget för ett nytt attefallshus är att göra en bygganmälan – men vad kostar det egentligen?

Modell Edwin från Polhus.

I juli 2014 togs bygglovskravet bort på attefallshus – det du i stället behöver göra är numera en bygganmälan till byggnadsnämnden i kommunen där du bor. Viktigt när du gör din bygganmälan är att den är så utförlig som möjligt. De uppgifter som ska finnas med i anmälan ska göra det tydligt hur och vad du vill bygga – och exempel på handlingar att bifoga är bland annat ritningar, kartor och skisser. Även uppgifter om dig, din fastighet och en tidsplan är uppgifter som behöver finnas med i anmälan.

Olika kommuner har olika rutiner kring hur det fungerar med bygganmälan – tipset är att ta kontakt med din kommun och se vad som gäller just där. 

Klicka här för att jämföra priser i vår sökmotor för attefallshus.

Attefallshus från Husideal.se.

Vad kostar det?

När du ska göra en plan för byggnationen av ditt nya attefallshus är det viktigt att du göra en så noggrann budget som möjligt. Det första steget i processen är ofta just en bygganmälan – men hur mycket kommer det att kosta?

Kort sagt kan man säga att kostnaden för bygganmälan av ett attefallshus kan variera ganska stort mellan landets olika kommuner. Det kan också skilja sig beroende på om du vill bygga en komplementbyggnad, alltså en byggnad som ska användas till exempel som garage eller förråd, eller om du vill bygga ett komplementbostadshus – som ska användas som boende.

Priset för bygganmälan i olika kommuner

Kommun Komplementbyggnad* Komplementbostadshus
Stockholm 6 190 kronor 11 140 kronor
Göteborg 3 068 kronor 3 360 kronor
Halmstad 3 327 kronor 6 195 kronor
Malmö 3 400 kronor 3 400 kronor
Gotland 3 750 kronor 5 250 kronor
Kungsbacka 7 200 kronor 7 200 kronor
Norrtälje 2 794 kronor 2 794 kronor
Skellefteå 3 292 kronor 5 222 kronor
Umeå 8 100 kronor 8 100 kronor
Varberg 4 300 kronor 4 300 kronor

*Flera av kommunerna erbjuder lägre priser för komplementbyggnader som exempelvis saknar isolering och avlopp.

Nya regler för 2020

Sedan 1 mars i år utökades den tillåtna byggnadsarean för attefallshus från 25 till 30 kvadratmeter – och med ökad area tror man att småhusen, som numera också kallas för bolundare även kommer att öka i popularitet. 

Kolla in vår jämförelse av bolundare här.

De nya reglerna gäller såväl för komplementbyggnader som för komplementbostadshus, och skapar nya möjligheter för dig som är intresserad av att skapa mer yta på din tomt. Värt att notera i samband med detta är att flera av kommunerna i sammanställningen ovan ännu inte har uppdaterat sina taxor efter den utökade byggnadsarean på 30 kvadratmeter. Det innebär att priset som nämns kan gälla för max 25 kvadratmeter stora byggnader. Kolla med din kommun vad som gäller där!

Gemensamt för kommunerna är dock att de enligt lag har fyra veckor på sig att handlägga ärendet efter att det har inkommit, så länge det inte behövs någon komplettering. Om en komplettering skulle behövas får kommunen ytterligare fyra veckor på sig. Därför är det av stor betydelse att du är så noggrann som möjligt i din ursprungliga anmälan till kommunen.