Installera bergvärme i hus – kostnad och regler


Funderar du på dina uppvärmningskostnader och planerar att installera bergvärme i ditt hus? Så går en installation av bergvärme till och detta kostar det – här guidar vi dig kring bergvärme.

Den största delen av ett hus energikostnad går till uppvärmning och varmvatten. Därför är valet av värmekälla också det som kommer att påverka din energikostnad mest. Bergvärme är ett bra val för dig som vill ha låga driftkostnader och tillsammans med en bergvärmepump tar du tillvara på värmen i berget.

Hur fungerar bergvärme?

Bergvärme är solenergi som har lagrats i grundvatten och som används för att värma upp huset. Den används även för att du ska få varmvatten. Bergvärmen finns antingen i berget som jordvärme eller på sjöbotten som sjövärme. Ju mer värme desto längre ner i marken lagras energin. När hösten kommer och det blir kallare väder har du fått tillräckligt med energi för att värma upp huset under årets kallaste månader. Värmen utvinns med hjälp av en bergvärmepump och ett borrat hål i berget. I hålet sänks en kollektorslang med vätska ner som värms upp av berget och sedan pumpas upp till ditt hus. Med hjälp av en avancerad kompressorteknik utvinner bergvärmepumpen värmen och skickar den till husets värme- och varmvattensystem. Sedan pumpas vätskan tillbaka ner till berggrunden och värms upp på nytt.

Vad kostar det att installera bergvärme?

Att installera bergvärme är, jämfört med många andra värmesystem, en relativt hög investeringskostnad och kan enligt Vattenfall kosta runt 150 000 kronor. Däremot är kostnaden betald på fem till sju år och värmepumpen har en lång livslängd på 15 till 20 år.

Priset beror också på vilken typ av bergvärmepump du väljer och de finns i både olika prisklasser och olika prestanda. Utöver detta tillkommer det kostnader beroende på både husets och tomtens förutsättningar och eventuella önskemål från dig som ägare.

Med ROT-avdraget kan du göra ett skatteavdrag på 30 procent av arbetskostnaden. Den totala kostnaden kan du räkna ut med hjälp av en schablon som Skatteverket och Svenska Värmepumpföreningen tagit fram. Detta är 35 procent på totalkostnaden, där värmepump, borrning och rör ingår och räknas som arbetskostnad.

Prisexempel:

  • Totalkostnad för en värmepumpsanläggning: 150 000 kr
  • Arbetskostnad enligt schablon (35%): 150 000 x 0,35 = 52 500 kr
  • ROT-avdrag (30%): 56.000 x 0,3 = 15 750 kr
  • Din totalkostnad: 150 000-15 750 = 134 250 kr

Så går en installation av bergvärme till

För att ta du ska komma åt energin i berggrunden behöver du borra hål i marken, ett arbete som kan ta en till två dagar. Hålet brukar vara mellan 70 och 200 meter djupt. Djupet beror bland annat på i vilken del av landet du bor i – ju längre norrut du kommer desto djupare behöver du borra. Brunnshålet har en diameter på cirka 115-140 centimeter och locket placeras under marknivå och behöver därför inte synas. När hålet är färdigt sätts ett foderrör och sedan förs kollektorslangen ner i hålet. Borrhålet märks ut så att du vet var det ligger och sedan ska ett förläggningsdike grävas mellan hålet och huset. Efter det är det dags att installera bergvärmepumpen och elpatronen. Slangar dras från borrhållet in i huset och monteras ihop med bergvärmepumpen. Till sist fylls rören med brinevätska som pumpas runt i några timmar för att luftfickor ska förebyggas och bergvärmepumpen kopplas sedan ihop med husets elcentral.

Vem kan installera bergvärme?

Det går att installera bergvärme i de flesta hus, men har du inte haft bergvärme tidigare behöver du först borra för detta. Även om installatören lägger ut markskydd för att skydda trädgården när de åker fram med maskinen, kan det ibland bli ett stort ingrepp. Därför är det också bra att ta med i beräkningen att trädgården kan behöva återställas efteråt. Du behöver också ha ett vattenburet värmesystem samt el för att kunna driva bergvärmepumpen.

Lagar och regler vid bergvärme

Innan du borrar för bergvärme måste du ha tillstånd från miljö- och hälskoskyddskontoret i din kommun. I detta står det vilka villkor som gäller både vid installationen och livslängden. Att utföra arbetet utan tillstånd är förbjudet och kan innebära att du får betala en miljösanktionsavgift. Du kan dessutom bli förbjuden att använda din anläggning.

Vem utför installation av bergvärme?

När du installerar bergvärme är det viktigt att du får den bergvärmepump som passar ditt hus och dina behov. Dimensionerna måste bli rätt och därför behöver du anlita en erfaren och certifierad installatör. Det vanligaste är att installatören gör ett hembesök, därefter får du en offert och en tidsplan. När du anlitar en installatör är det vanligt att företaget sedan anlitar en underleverantör som utför borrningen, något som görs av en professionell borrentrepenör.

Vad är fördelarna med bergvärme?

Det finns många olika uppvärmningssystem och bergvärme med värmepump är en av de vanligaste. Att välja bergvärme har fler fördelar än nackdelar. Med bergvärme blir driftskostnaderna lägre jämfört med el- eller oljepanna. Du minskar också behovet av köpt energi och el för att få värme och varmvatten med upp till 75-80 procent. Driftskostnaden är låg och bergvärmen ger fyra gånger så mycket energi som den förbrukar. Du får en miljövänlig energikälla som ger förnybar energi. Du får också en stabil uppvärmningsform oavsett årstid med mer förutsägbara uppvärmningskostnader. Dessutom är livslängden lång – bergvärmepumpen håller i minst 15-20 år medan hålet håller i cirka 50 år.

Kommentarer från forumet

Nedan följer kommentarer från vår största forumtråd kring att installera bergvärme här på Hus.se.

Installera bergvärme – frågor

”Hej alla,

Vi funderar på att installera bergvärme i vårt hus från 1978.

Trots att jag är ny här ska jag vara ofin nog att bombardera forumet med frågor..kanske någon som borrat för bergvärme har svaret på någon/några av frågorna.

-Kommer borrningen att förstöra gräsmattan?
-Hur många hål behöver man borra?
-Behöver man ha något tillstånd från kommunen?
-Hur länge räcker värmekällan?”
Mvh Gr8

”Borriggen behöver en två meter bred väg för att komma in och ca 4 kvadratmeter för att kunna borra. De flesta borrfirmor försöker skydda tomten och huset så mycket det går, men en del avtryck är ofrånkomliga.

Är energibehovet stort räcker det ibland inte med ett borrhål. Då måste fler borras för att kunna uppnå önskad effekt. Alternativet är att borra djupare, men det är mer kostsamt.

För att få installera bergvärme behöver man i del flesta kommunerna ha ha tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Värmen som tas ur marken kommer från solens strålar och så länge solen skiner så återladdas marken under sommarhalvåret under förutsättning att anläggningen är rätt dimensionerad. Marken fungerar nämligen som ett stort batteri där vattnet leder in ny värme i ditt borrhål.”
Mvh Solfångarn

”Om du ska installera bergvärme skulle jag rekommendera att samtidigt installera en eller flera fläktkonvektorer som ger kyla på sommaren,billigare aircondition kan man inte få.Det enda som kostar på sommaren är en cirkulationspump och fläkten i konvektorn sammtidigt värmer man upp borrhålet under sommaren och får ännu mer energi på vintern.(hålet håller längre)”
Mvh rörmokarn

”Hej!

Jag funderar på bergvärme...
Vet någon hur mycket det rör sig om i pengar??
Jag har i vinter haft hemska elräkningar.. Blir det mycket billigare driftkostnad med bergvärme?
Vad ska jag tänka på?
Nu har jag vattenburen golvvärme som drivs med el..”
Mvh nyponros69

”Hej Nyponros69,

Det är svårt att svara på exakt hur mycket du kommer att tjäna samt vad det kostar, det styrs till mångt o mycket av dina förutsättningar.

Jag har bergvärme och förbrukar totalt ca 18.000 Kwh/år med en bostadsyta på 200 kvm +. Det är förmodligen minst halva förbrukningen jämfört med exempelvis direktverkande el.

Det är en stor investering men besparingen kan också bli stor om du tittar på lite sikt.”
Mvh Puttel

”Det är jättesvårt att säga exakt hur mycket en bergvärmeinstallation kostar och hur mycket man sparar men jag skulle uppskatta att de flesta betalar mellan 150-160.000 kr för installationen av bergvärme.

En normal besparing ligger någonstans på 50-60% generellt sett med bergvärme.

Det du ska tänka på tycker är framför allt att ta in många olika offerter vad det gäller borrning och bergvärmepump och jämföra. Det finns mycket pengar att spara genom att lägga ned lite tid och kolla runt bland olika leverantörer.

Hur stort hus har du idag och hur mycket förbrukar du?”
Mvh Solfångarn

”Sitter med en liten kalkyl över vad det skulle kosta för oss att borra för bergvärme.

Hur dimensionerar man hålets djup när man ska borra för bergvärme? Det måste ju finnas något sätt att räkna ut hur mycket värmeenergi man kan få ur ett hål beroende på hur djupt man borrar?

Är det någon som vet hur man räknar på detta så skulle jag vara tacksam för svar!”
Mvh hinken

”Det tycker jag också. Jag har en pump som maxar vid 18 kWh för ett hus om 210 kvm. Där är taket iofs mycket högt, och tanken är att koppla några element till på detta system, men ändå!”
Mvh Helena möllan

”Kollade detta och man brukar säga att Energi som kan utvinnas beror på längden på borrhålet (den del som består av vatten) samt diametern på borrhålet.

Borrar man ex.vis 180 meter djupt hål så är ofta den vattenfyllda delen runt 165m x den maximal uttagna energi per meter hål och år, som vi säger är 140 kwh = 165x140= 23100 kWh.”
Mvh Solfångarn

”Beroende på var i landet man bor kan också ha betydelse för hur djupt man behöver borra. Längre vintrar, mindre sol och kallare somrar kan göra att det blir svårt att få ut samma mängd energi ur ett lika djupt hål i Norrland som i Skåne. Dessutom måste man räkna med hur tjockt jordlagret är innan man kommer ner i berget.

Jag rekommenderar, som andra här ovan, att man tar in en stor mängd offerter och väljer någon som är både erfaren och kunnig. Rätt installatör kan hjälpa en med alla beräkningar.”
Mvh kreftan


Redaktionen
Innehåll i artikeln

Frågor och svar

  • Att installera bergvärme kostar ungefär 150 000 kronor och då ingår både arbetet med att borra för bergvärme och bergvärmepumpen.
  • När du borrar för bergvärme borrar gör du ett hål som är mellan 70 och 100 meter djupt. Ju längre norrut du bor desto djupare behöver du borra.
  • För att få borra och installera bergvärme behöver du ansöka om tillstånd hos kommunen. Tillståndet innehåller villkor som du måste följa.