Underhåll som syftar till att återställa en funktion som nått en oacceptabel nivå.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"