Isolering av grundkonstruktion mot mark. Klarar högre laster än “vanlig“ isolering. Består av hård cellplast.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"