Skriftlig handling som är obligatorisk vid köp av fast egendom. Innehåller, förutom de uppgifter som ges i ett köpebrev, dessutom alla de rättsliga och ekonomiska villkor som i övrigt gäller för köpet.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"