Har en sommarstuga på 55m2 bottenvåning med oinredd vind. Livet på vinden är ca 60cm vilket gör att vindsutrymmet är relativt stort och skulle göra ett stort tillskott till boytan.

I dagsläget är tak och väggar helt oisolerade och målsättningen är att hitta en åtgärd för taket så att övervåningen kan inredas. Tanken är att låta väggar vara som de är (16cm timmer + panel) och hitta en lagom isolernivå på taket. Åsarna är för klena redan idag (en del av taket hänger markant) och tanken är att låta takutsprånget följa med upp för att behålla den nätta känslan hos taket, att i möjligaste mån behålla utseendet invändigt (ingen ytterligare bekländnad, men antagligen målning), samt att undvika att ta av takhöjden. Vi räknar med att ha på grundvärme eller åtminstone frostskydd under hela året.

Mot detta har jag fått tre förslag, se bifogad skiss. Förslag 1 är ca 50% dyrare än förslag 2, förslag 3 har jag ännu inget pris på men jag utgår ifrån att det ligger ungefär på samma kostnad som förslag 2.

Bifogad fil 186

Nuvarande tak (åstak):
Zanda-pannor
Läckt
papp
ev masonit
planktak (en gammal läcka runt skorstenen gör att vissa behöver bytas)
åsar

Förslag 1 går ut på att riva bort åsarna och ersätta med en toppbalk av limträ och takstolsvirke:
Lertegel
Läckt
papp (YAP 2200)
Råspont
Luftspalt med läkt och träfiberskiva
Lösull (240mm)
Armerad plastfolie
Glespanel
Sätta upp planktaket ivändigt

Förslag 2 går gut på att behålla åsarna och planken men lägga takstolsvirke ovan taket för att ge stadga och ge plats åt isolering:
Lertegel
Läckt
papp (YAP 2200)
Råspont
Luftspalt med läkt och träfiberskiva
Isolering (95mm)
Mögelstopper NL99
Befintligt planktak

Förslag 3 är samma bärande konstruktion som förslag 2, men utan luftspalt genom att använda hygroskopiska material:
Lertegel
Läckt
Fiberduk
Råspont
Cellulosa (120mm)
Mögelstopper NL99
Befintligt planktak

Mina frågor:
- Vad är en lagom isolertjocklek/isolervärde i taket för att "matcha" väggarna?
- Jag inser att både 1 och 2 kräver en grundvärme i huset året om, men hur är det med förslag 3?
- Vilken lägsta innertemperatur är att rekommendera för de olika förslagen?
- Är förslag 3 rimligt ur fuktsynpunkt?
- Vilket av förslagen är att rekommendera?
- Finns det något annan lösning att beakta?
- Vilka material skall man välja för att förslag 3 skall fungera?
- I anslutning mot timmerväggen i nederkant är den effektiva tjockleken väldigt läg. Hur bör man åtgärda detta?