Entreprenadform där två eller flera entreprenörer var och en för sig står i direkt avtalsförhållande till beställaren.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"