Kan jämföras med en aktiebörs men är istället en gemensam norsk-svensk-finsk elbörs där elbolag handlar med el.

Källa: Energimyndigheten