Visar byggnads form, konstruktion och kvalitet så noggrant att handlingarna, med mindre kompletteringar, kan användas vid ansökan om bygglov.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"