Det system av konstruktionselement som upptar och fördelar laster samt för ner dessa till undergrunden i en byggnad. Förr fick man enligt NR inte bygga hus med trästomme högre än 2 våningar. Denna restriktion är dock numera borttagen i BBR.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"