Driftåtgärder som förutom justering och vård av fastigheten även omfattar byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"